کنگره ها و سمینارهای برگزار شده انجمن جراحان پلاستیک و زیبائی ایران
 

 • کنگره انجمن جراحان پلاستیک ایران در کنگره جامعه جراحان سال 93

 • چهارمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران برگزار می کند

 • کنفرانس مدیریت راهبردی و برنامه ریزی

 • سمینار جوانسازی صورت

 • سمینار تازه های جراحی پلاستیک

 • سمینار شکاف لب و کام

 • کنگره رینوپلاستی پیشرفته

 • سمینار تازه های جراحی پلاستیک

 • سی و دومین کنگره سالانه جراحان پلاستیک و زیبائی ایران

 • سمینار تازه های جراحی پلاستیک

 • کنگره سالیانه رینوپلاستی

 • کنگره شیوه های نو در جراحی پلاستیک صورت

 • سمپوزیوم جراحی های زیبائی و ترمیمی سینه و تنه

 • سمینار ضایعات اعصاب محیطی و شبکه بازوئی

 • سمپوزیوم تروماهای دست

 • سی و سومین کنگره سالانه جراحان پلاستیک و زیبائی ایران

 • کنگره رینوپلاستی پیشرفته

 • کنگره جراحی پلاستیک و زیبائی

 • سی و چهارمین کنگره سالانه جراحان پلاستیک و زیبائی ایران

 • کارگاه آموزشی تزریق چربی همراه با پلاکت های تغلیظ شده

 • چهارمین کنگره بین المللی رینوپلاستی پیشرفته

 • کنگره جراحی پلاستیک و زیبائی اندام ها و جوانسازی صورت

 • سی و پنجمین کنگره سالانه انجمن جراحان پلاستیک و زیبائی ایران

 • کارگاه آموزشی لیزر لیپولیز

 • کارگاه آموزشی Body Contouring

 • پنجمین کنگره بین المللی رینوپلاستی پیشرفته

 • سمینار جراحی پلاستیک و زیبایی سر و صورت

 • سی و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان پلاستیک و زیبائی ایران

 • ششمین کنگره بین المللی رینوپلاستی پیشرفته

 • ششمین کنگره Body Contouring

 • سی و هفتمین کنگره سالانه جراحان پلاستیک و زیبائی ایران