استان کهکیلویه و بویر احمد :

شهر یاسوج :

 

دکتر ابراهیم حاتمی پور