استان آذربایجان غربی :

شهر ارومیه :

 

دکتر محسن حسن زاد آذر

دکتر ضیاالدین سید جلالی