همایش های علمی خارج از کشور
 

June 2011

 

Dates: 17 June 2011 - 19 June 2011
Meetings: TIPS: Technology Innovation in Plastic Surgery
Location: San Francisco, California
Venue: The Palace Hotel
Contact: ASPS/PSF Member Services Center
Tel: 1-800-766-4955 1-847-228-9900, ext. 471 (outside U.S.)
Fax: 847-228-7099
e-mail: registration@plasticsurgery.org
HomePage: http://www.psurgtips.com
 

 

June 2011

 

Dates: 22 June 2011 - 24 June 2011
Meetings: Istanbul International Rhinoplasty Course
Location: Istanbul,Turkey
Venue: Hilton Convention Center
Contact: Gurhan Ozcan, MD
Tel: 90-212 2911906
Fax: 90-212 2190588
e-mail: drgozcan@gmail.com
HomePage: http://www.rhinoplasty-eurasian.org
 

 

June 2011

 

Dates: 24 June 2011 - 26 June 2011
Meetings: 3rd International Eurasian Aesthetic Surgery Course
Location: Istanbul, Turkey
Venue: Hilton Convention Center,
Contact: Nazim Cerkes, MD
Tel: 90-212-283-9181
Fax: 90-212-219-0588
e-mail: ncerkes@hotmail.com
HomePage: http://www.eurasian2011.org
 

 

July 2011

 

Dates: 06 July 2011 - 10 July 2011
Meetings: 2011 Plastic Surgery Congress
Location: Queensland, Australia
Venue: The Gold Coast Convention Centre
Contact: Christopher Edwards
Tel: +61 2 9437 9200
Fax: +61 2 9437 9210
e-mail: caedwards@plasticsurgery.org.au
HomePage: http://www.plasticsurgery.org.au
 

 

August 2011

 

Dates: 17 August 2011 - 17 August 2011
Meetings: ISAPS Course - Urumgi, China
Location: Urumqi, China
August 2011
Dates: 18 August 2011 - 20 August 2011
Meetings: X VEMI – International Course in Video Endoscopic Plastic Surgery and Minimal Invasive Procedures
Location: Curibita, Brazil
Contact: Ana Zulmira Diniz Badin, MD
Tel: 55-41-3223-8886
Fax: 55-41-3323-1392
e-mail: clinicaathena@cmathena.com.br
 

 

August 2011

 

Dates: 25 August 2011 - 28 August 2011
Meetings: 3rd European Plastic Surgery Research Council
Location: Hamburg Harbor, Germany
Venue: Freighter MS Cap San Diego
Contact: Isabelle Laerz
Tel: +49 3641 311 63 20
Fax: +49 234 325 20 80
e-mail: info@epsrc.eu
HomePage: http://www.epsrc.eu
 

 

September 2011

 

Dates: 13 September 2011 - 13 September 2011
Meetings: ISAPS Symposium - Sarajevo
Location: Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
 

 

September 2011

 

Dates: 23 September 2011 - 27 September 2011
Meetings: Plastic Surgery 2011 (ASPS)
Location: Denver, Colorado
Venue: Hyatt Regency Denver
Contact: American Society of Plastic Surgeons
Tel: 1-847-228-9900
Fax: -847-228-9131
e-mail: registration@plasticsurgery.org
 

 

October 2011

 

Dates: 01 October 2011 - 04 October 2011
Meetings: ISAPS Course Prague-Czech Republic
Location: Prague, Czech Republic
Contact: Nazim Cerkes, Bohumil Zalesak
e-mail: ncerkes@hotmail.com, zalesak@iexpo.cz
HomePage: http://www.isapsprague2011.com
 

 

October 2011

 

Dates: 21 October 2011 - 22 October 2011
Meetings: Third Annual Melbourne Advanced Facial Anatomy Course
Location: Melbourne, Australia
Venue: Department of Anatomy, University of Melboure
Contact: Suzane Ali ASAPS Executive Secretary
Tel: +61 2 9437 0495
e-mail: sali@plasticsurgery.org.au
HomePage: http://www.mafac.com.au
 

 

October 2011

 

Dates: 27 October 2011 - 30 October 2011
Meetings: ISAPS Course Sharm El Sheikh-Egypt
Location: Sharm El Sheikh, Egypt
Contact: Nazim Cerkes
e-mail: ncerkes@hotmail.com
 

November 2011

 

Dates: 04 November 2011 - 06 November 2011
Meetings: 9th Annual IFATS Meeting
Location: Miami Beach, Florida
Venue: Eden Roc Renaissance Hotel
Contact: Catherine Foss
Tel: 1-603-643-2325
Fax: 1-603-643-1444
e-mail: ifats@conmx.net
HomePage: http://www.ifats.org
 

 

November 2011

 

Dates: 11 November 2011 - 11 November 2011
Meetings: ISAPS Symposium - Goiania
Location: Goiania, Brazil
Contact: Prado Neto, MD
Tel: 55-14-3621-6206
Fax: 55-14-3621-6207
e-mail: clinicapradoneto@gmail.com
 

 

November 2011

 

Dates: 11 November 2011 - 12 November 2011
Meetings: ISAPS Course - Hungary
Location: Debrecen, Hungary
Venue: Kölcsey Conference Centre
Contact: Czaba Molnar and Vakis Kontoes
e-mail: molnar.csaba@eliteclinic.hu; myvakis@hotmail.com

 

 

November 2011

 

Dates: 17 November 2011 - 20 November 0201
Meetings: ASAPS Non Surgical Symposium
Location: Syndey, Australia
Venue: Sydney Hilton Hotel
Contact: Suzane Ali
Tel: +61 2 9437 0495
Fax: +61 2 9437 9609
e-mail: sali@plasticsurgery.org.au
HomePage: http://www.asaps.org
 

 

November 2011

 

Dates: 18 November 2011 - 19 November 2011
Meetings: Advances in Breast Surgery
Location: Munich, Germany
Contact: Axel Feller, MD
Tel: 49-89-211-1300
e-mail: a.m.feller@professor-feller.de
HomePage: http://www.professor-feller.de
 

 

November 2011

 

Dates: 25 November 2011 - 27 November 2011
Meetings: ISAPS Body Contouring Live Surgery
Location: Beirut, Lebanon
Venue: Metropolitan Hotel
Contact: Sami Saad
Tel: 961-01-754-734
e-mail: executive@trust-traders.com
HomePage: http://www.lspras.com
 

 

November 2011

 

Dates: 26 November 2011 - 27 November 2011
Meetings: CATFAS Asia 2011
Location: Phuket, Thailand
Venue: Movenpick Hotel and Resort
Contact: Elien Van Loocke
e-mail: elien@coupurecentrum.be
HomePage: http://doctorseminar.com/catfas2011/catfas.php
 

 

November 2011

 

Dates: 27 November 2011 - 28 November 2011
Meetings: World Congress of 19th International Society of Laser in Surgery and Medicine & Asian Pacific Aesthetic Plastic Surgery Symposium 2011
Location: Seoul, Korea
Venue: Baek Beom Musium and KOFST Building.
Contact: Prof.Jin Wang Kim
Tel: 82-2-511-3713
Fax: 82-2-517-3713
e-mail: khg000@unitel.co.kr
HomePage: http://www.islsm.kr

 

 

December 2011

 

Dates: 01 December 2011 - 03 December 2011
Meetings: The Cutting Edge Aesthetic Surgery Symposium 2011. Advanced Body Sculpting Head-To-Foot: Needle, Laser, Cannula, Knife
Location: New York
Venue: Waldorf Astoria Hotel
Contact: Lauren Fishman
Tel: 212-355-5702
Fax: 212-308-5980
e-mail: registration@astonbakersymposium.com
HomePage: http://www.aestheticsurgeryny.com
 

 

December 2011

 

Dates: 13 December 2011 - 15 December 2011
Meetings: 2nd International School of Plastic Surgery & Cosmetology
Location: Moscow, Russia
Contact: Natalya Polonskaya
Tel: 8 (499) 142-64-01
e-mail: school@pscj.ru
HomePage: http://http://www.pscj.ru
 

 

January 2012

 

Dates: 20 January 2012 - 22 January 2012
Meetings: ISAPS Course Goa, India
Location: Goa, India
Venue: Grand Hyatt
Contact: Dr. Lokesh Kumar
Tel: 011-29228349
e-mail: isaps@dacindia.com
 

 

February 2012

 

Dates: 02 February 2012 - 05 February 2012
Meetings: American-Brazilian Aesthetic Meeting 2012
Location: Florianopolis, Brazil
Venue: Il Campanario Villaggio Resort
HomePage: http://www.usabrazilmeeting.med.br
 

 

March 2012

 

Dates: 11 March 2012 - 12 March 2012
Meetings: Secondary Aesthetic Surgery
Location: Munich, Germany
Contact: Axel Feller, MD
Tel: 49-89-211-1300
e-mail: a.m.feller@professor-feller.de
HomePage: http://www.professor-feller.de

 

 

March 2012

 

Dates: 12 March 2012 - 12 March 2012
Meetings: ISAPS Symposium - Boracay Island
Location: Boracay Island, Philippines
Contact: Susumu Takayanagi, MD
Tel: 81-6-6370-0112
Fax: 81-6-6327-0584
e-mail: info@mega-clinic.com
 

 

April 2012

 

Dates: 12 April 2012 - 14 April 2012
Meetings: ISAPS Course Amman-Jordan
Location: Amman, Jordan
Contact: Gaith Shubailath, Nazim Cerkes
e-mail: gaith@shubailat.com, ncerkes@hotmail.com
 

 

June 2012

 

Dates: 01 June 2012 - 03 June 2012
Meetings: ISAPS Course Como-Italy
Location: Como, Italy
Contact: Enrico Robotti, Gianluca Campiglio
e-mail: erobotti@ospedaliriuniti.bergamo.it, info@gianlucacampiglio.it
 

 

June 2012

 

Dates: 06 June 2012 - 08 June 2012
Meetings: Rome Breast Surgery 2012, Reconstruction and Aesthetic: Excellence as the common challenge
Location: Rome, Italy
Contact: Organizing Secretariat
Tel: 0039 (0)6 32282204
Fax: 0039 (0)6 3222038
e-mail: breastsymposium2012@alfa-international.it
 

 

June 2012

 

Dates: 09 June 2012 - 11 June 2012
Meetings: VII International Plastic Surgery Course
Location: Ekaterinburg, Russia
Tel: +7-343-228-2825
Fax: +7-343-228-2825
e-mail: org@plastic-surgery.ru
HomePage: http://www.b-med.ru

 

 

June 2012

 

Dates: 13 June 2012 - 17 June 2012
Meetings: 57th Plastic Surgery Research Council
Location: Ann Arbor, MI
Venue: University of Michigan
Contact: Catherine Foss
Tel: 16036432325
Fax: 16036431444
e-mail: psrc@conmx.net
HomePage: http://www.ps-rc.org
 

 

August 2012

 

Dates: 23 August 2012 - 26 August 2012
Meetings: 4th European Plastic Surgery Research Council
Location: Hamburg Harbor, Germany
Venue: Freighter MS Cap San Diego
Contact: Isabelle Laerz
Tel: +49 3641 311 63 20
Fax: +49 234 325 20 80
e-mail: info@epsrc.eu
 

 

September 2012

 

Dates: 03 September 2012 - 07 September 2012
Congress: 21st Congress of ISAPS
Location: Geneva, Switzerland
Venue: Centre International de Conferences Geneve
Contact: Catherine Foss
Tel: 1-603-643-2325
Fax: 1-603-643-1444
e-mail: isaps@conmx.net
HomePage: http://www.isapscongress2012.org
 

 

September 2012

 

Dates: 12 September 2012 - 15 September 2012
Location: Innsbruck, Austria
Venue: Faculty of Catholic Theology of the University of Innsbruck
Contact: Katharina Russe-Wilflingseder, MD
Tel: +43-512-25-20122
Fax: +43-512-25-2737
e-mail: office@laserinnsbruck.com
HomePage: http://laserinnsbruck.com
 

 

October 2012

 

Dates: 04 October 2012 - 07 October 2012
Meetings: IFATS 10th Annual Meeting
Location: Quebec City, Canada
Contact: Jordan Carney
Tel: 1-603-643-2325
Fax: 1-603-643-1444
e-mail: ifats@conmx.net
HomePage: http://www.ifats.org
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com