نام : ظهراب

First Name : Zohrab

نام خانوادگی :شکور

 Last Name : Shakour

     

شماره نظام پزشکی :   19659

Medical Council No. :   19659


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - نبش کوچه چهارم - ساختمان امیرکبیر - طبقه سوم - واحد 11  

Address 1 :     


تلفن 1  : 58 11 06 22 021

Tel 1  :  +98 (21) 22 06 11 58


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com