نام : سیاوش

First Name : Siavash

نام خانوادگی :جاویدان

 Last Name : Javidan

     

شماره نظام پزشکی :    27753

Medical Council No. :   27753


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک ساعی - خیابان 32- شماره 8 - مجتمع یاس - واحد 107  

Address 1 :     


تلفن 1  :  46 27 87 88 021

Tel 1  : +98 (21) 88 87 27 46


تلفن 2 : 55 27 87 88 021

Tel 2  : +98 (21) 88 87 27 55


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com