نام : سینا

First Name :  Sina

نام خانوادگی :غیاثی حافظی

 Last Name :  Ghiyasi Hafezi

     

شماره نظام پزشکی :    65969

Medical Council No. :   65969


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  تهران - میدان ونک - ابتدای بلوار جهان کودک - نرسیده به خیابان گاندی - ساختمان فرهاد - واحد 301

Address 1 :     


تلفن 1  : 76 55 64 88 021

Tel 1  : +98 (21) 88 64 55 76  


تلفن 2  : 78 55 64 88 021

Tel 2  : +98 (21) 88 64 55 78


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com