نام : شاهین

First Name : Shahin

نام خانوادگی : کریمیان

 Last Name : Karimiyan

     

شماره نظام پزشکی :    38179

Medical Council No. :   38179


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   میدان ونک، ضلع شمال شرقی، کوچه صانعی، پلاک 19، طبقه 6، واحد 19

Address 1 :     


تلفن 1  :  30 74 64 88 021

Tel 1  :  +98 (21) 88 64 74 30


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  : 

E-Mail  : 


وب سایت  www.drskarimian.com و www.iran-plasticsurgery.ir

Website  :    www.drskarimian.com & www.iran-plasticsurgery.ir


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com