نام : سید محمد

First Name : Seyyed Mohammad

نام خانوادگی :میر محمد مهدی

 Last Name : Mir Mohammad Mahdi

     

شماره نظام پزشکی :   149552

Medical Council No. :   149552


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  فرمانیه. خ. لواسانی. نبش صالحی شمالی. ساختمان ندا. واحد ۵

Address 1 :     


تلفن 1  :  22689888 021

Tel 1  :  +98 (21) 22689888


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :   info@doctormir.ir

E-Mail  :  info@doctormir.ir


وب سایت www.doctormir.ir

Website  :   www.doctormir.ir


توضیحات  :    

Comments  :     


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com