نام : سیدمحمدرضا

First Name : Seyed Hamidreza

نام خانوادگی :نیک تبار

 Last Name : Niktabar

     

شماره نظام پزشکی : 

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  یزد، میدان مهدیه ، بلوار امام جعفر صادق ، 50 متر جلوتر از بیمارستان مادر ، کوچه هفتم جعفر صادق  ، ساختمان زنبق ، طبقه 4 ، واحد 15

Address 1 :     


تلفن 1  : 56 05 628 0351

Tel 1  :  +98 (351) 628 05 56


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com