نام : سارا

First Name : Sara

نام خانوادگی : قربانی

 Last Name : Ghorbani

     

شماره نظام پزشکی :    41307

Medical Council No. :   41307


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  تهران - میدان ونک - خیابان ملاصدرا - بعد از چهارراه شیخ بهائی - وبروی سوپر گل ایران - ساختمان 212

Address 1 :     


تلفن 1  : 30 66 60 88 021

Tel 1  :  +98 (21) 88 60 66 30


تلفن 2  :    31 66 60 88 021

Tel 2  :  +98 (21) 88 60 66 31


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com