نام :  سامان

First Name : Saman

نام خانوادگی :خوشینی

 Last Name : Khoshini

     

شماره نظام پزشکی :    28505

Medical Council No. :   28505


شماره عضویت انجمن  :     77092

Society Membership No.  :     77092


آدرس 1  :   تهران-خیابان شریعتی-جنب حسینیه ارشاد-بن بست ارشاد-پلاک 1-واحد 10

Address 1 :     


تلفن 1  :  79 40 89 22 021

Tel 1  :  +98 (21) 22 89 40 79


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل : khoshinisaman@gmail.com

E-Mail  :  khoshinisaman@gmail.com


وب سایت www.samankhoshini.com

Website  :   www.samankhoshini.com


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com