نام :  سعد الله

First Name : Sadollah

نام خانوادگی : صمدی

 Last Name : Samadi

     

شماره نظام پزشکی :    19471

Medical Council No. :   19471


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  کرمان – چهارراه طهماسب آباد – ساختمان پزشکان متخصص – طبقه اول

Address 1 :     


تلفن 1  :  33 16 245 0341

Tel 1  :  +98 (341) 245 16 33


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com