نام :  رفیع

First Name : Rafi

نام خانوادگی :پرنیا

 Last Name : Parnia

     

شماره نظام پزشکی :    18239

Medical Council No. :   18239


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  تهران - جردن - خیابان ناصری - شماره 4 - طبقه 2 - واحد 4

Address 1 :     


تلفن 1  : 77 98 87 88 021

Tel 1  :  +98 (21) 88 87 98 77


تلفن 2  : 31 76 03 22 021

Tel 2  :  +98 (21) 22 03 76 31


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com