نام : پرویز

First Name : Parviz

نام خانوادگی : مافی

 Last Name : Mafi

     

شماره نظام پزشکی :   14240

Medical Council No. :   14240


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  تهران - میدان ونک - ملاصدرا - شیراز شمالی - کلینیک غرب

Address 1 :     


تلفن 1  :  28 49 03 88 021

Tel 1  :  +98 (21) 88 03 49 28 


تلفن 2  :  40 30 88 88 021

Tel 2  :  +98 (21) 88 88 30 40


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com