نام : نسرین

First Name : Nasrin

نام خانوادگی :خدادادی

 Last Name : Khodadadi

     

شماره نظام پزشکی :    51963

Medical Council No. :   51963


شماره عضویت انجمن  :   92216 

Society Membership No.  :    92216


آدرس 1  :   اهواز مقابل فرمانداری بیمارستان رازی روزهای دوشنبه بعداز ظهر

Address 1 :     


تلفن 1  :  : 7- 35 59 333 0611

Tel 1  :  +98 (611) 333 59 35 - 7


آدرس 2  :     اهواز امانیه خیابان مستعان - کلینیک بیمارستان طالقانی تلفن روزهای چهارشنبه صبح  

Address 2 :     


تلفن 2  : 95 99 333 0611

Tel 2  :  +98 (611) 333 99 95


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com