نام : ناصر

First Name : Naser

نام خانوادگی : محمد خواه

 Last Name : Mohammad Khah

     

شماره نظام پزشکی :    17233

Medical Council No. :   17233


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  اراک - خیابان بهشتی - جنب پاساژ ساسان - داخل بن بست ساسان - پلاک 604 - طبقه 1

Address 1 :     


تلفن 1  :   27 28 224 0863

Tel 1  : +98 (863) 224 28 27    


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com