نام : محسن

First Name : Mohsen

نام خانوادگی : فدایی

 Last Name : Fadaei

     

شماره نظام پزشکی : 

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  میدان ونک، ابتدای ملاصدرا روبــروی ســــازمان بـــورس پلاک ۸ ، ساختمـان پزشــکان صدرا طبقه دوم واحد ۳

Address 1 :     


تلفن 1  : 50 35 87 88 021

Tel 1  :  +98 (21) 88 87 35 50


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :     89 40 141 0910

Mobile  :    +98 (910) 141 40 89


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت www.drmohsenfadaee.com

Website  :   www.drmohsenfadaee.com


توضیحات  :    

Comments  :     


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com