نام : محمد تقی

First Name :  Mohammad Taghi

نام خانوادگی : ایمانی

 Last Name : Imani

     

شماره نظام پزشکی :   19831

Medical Council No. :  19831


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1: تهران-اتوبان مدرس شمال-الهیه- بعد از کوچه گلپاد-روبروی مجتمع نماد الهیه-پلاک 9 واحد 10

Address 1 :     


تلفن 1  :   48 18 65 22 021

Tel 1  :  +98 (21) 22 65 18 48


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :   contact@drimani.ir

E-Mail  :   contact@drimani.ir


وب سایت www.drimani.ir

Website  :    www.drimani.ir


توضیحات: روزهای زوج از ساعت 14 الی 18

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com