نام : محمد رضا

First Name : Mohammadreza

نام خانوادگی : ترحمی

 Last Name : Tarahomi

     

شماره نظام پزشکی : 80666

Medical Council No. :  80666


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   سعادت آباد، خیابان ریاضی بخشایش، روبروی بیمارستان عرفان، ساختمان پزشکان افتخار - واحد 601

Address 1 :     


تلفن 1  :  26761574

Tel 1  :  +98 (21) 267 61 574


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :  09120800120 , 09120800121

Mobile  :     +98 (912) 0800120 , +98 (912) 0800121


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com