نام : محمدرضا

First Name : Mohammadreza

نام خانوادگی :شفیعی

 Last Name : Shafiee

     

شماره نظام پزشکی :    54957

Medical Council No. :   54957


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :    تهران – جهان کودک – خیابان جردن – خیابان صانعی – پلاک۱ ( ساختمان پزشکان نور ) – طبقه ۱- واحد ۲

Address 1 :     


تلفن 1  : 77923075-021

Tel 1  :  +98 (21) 77923075


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :   09128064520  و 09128064521  

Mobile  :   +98 (912) 8064520 , +98 (912) 8064521


ایمیل  :    shafii2008@yahoo.com

E-Mail  :  shafii2008@yahoo.com


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com