نام :  محمد رضا

First Name : Mohamadreza

نام خانوادگی : هادیان

 Last Name : Hadian

     

شماره نظام پزشکی :    26496

Medical Council No. :   26496


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   تهران-بزرگراه آیت اله اشرفی اصفهانی- مرزداران-بعداز چهارراه ناهید-ساختمان ایمان-طبقه اول-واحد 4 غربی

Address 1 :     


تلفن 1  :   73 69 26 44 021

Tel 1  : +98 (21) 44 26 69 73  


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com