نام : محمد رضا

First Name : Mohammadreza

نام خانوادگی : قاضی سعیدی

 Last Name : Ghazisaeidi

     

شماره نظام پزشکی :    33615

Medical Council No. :   33615


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   تهران - خیابان ولیعصر -بالاتر از میدان ونک - خیابان والی نژاد - روبروی بیمارستان هاشمی نژاد - ساختمان پزشکان سینا - طبقه اول - واحد 103

Address 1 :     


تلفن 1  : 53 41 66 88 021

Tel 1  :  +98 (21) 88 66 41 53


تلفن 2  : 54 41 66 88 021

Tel 2  :  +98 (21) 88 66 41 54


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com