نام : محمد رضا

First Name : Mohammadreza

نام خانوادگی : فره وش

 Last Name : Farahvash

     

شماره نظام پزشکی :    21298

Medical Council No. :   21298


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  تهران- آفریقا-بالاتر از تقاطع وحیددستگردی-کوچه ناصری-ساختمان روشنک-شماره 4-طبقه 2-واحد3

Address 1 :     


تلفن 1  : 50 55 78 88 021

Tel 1  :  +98 (21) 88 78 55 50


تلفن 2  :  45 27 88 88 021

Tel 2  :  +98 (21) 88 88 27 45


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com