نام : محمد رضا

First Name : Mohammad Reza

نام خانوادگی :بیگدلی

 Last Name : Bigdeli

     

شماره نظام پزشکی :     54972

Medical Council No. :    54972


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  تهران - ضلع شمال شرقی میدان ونک - ساختمان سامسونگ - طبقه 3 - واحد 301

Address 1 :     


تلفن 1  :  67 06  67 88 021

Tel 1  :  +98 (21) 88 67 06 67


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :    drbigdeli_mr@yahoo.com

E-Mail  :  drbigdeli_mr@yahoo.com


وب سایت www.Dr-bigdeli.com

Website  :    www.Dr-bigdeli.com


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com