نام : محمد جواد

First Name : Mohammad Javad

نام خانوادگی :فاطمی

 Last Name :  Fatemi

     

شماره نظام پزشکی :    28272

Medical Council No. :   28272


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به سه راه ضرابخانه - روبروی پارک شریعتی - ساختمان پاستور - واحد 34

Address 1 : Unit 34- Postor Building - Across Shariati park - Shariati Street - Tehran


تلفن 1  : 33 26 84 22 021

Tel 1  :  +98 (21) 22 84 26 33


فاکس :  45 89 67 22 021

Fax  :  +98 (21) 22 67 89 45    


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :   mj-fatemi@sina.tums.ac.ir

E-Mail  :  mj-fatemi@sina.tums.ac.ir


وب سایت www.drmfatemi.ir

Website  :  www.drmfatemi.ir


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com