نام : محمد

First Name :  Mohammad

نام خانوادگی : بازقلعه

 Last Name : Bazghaleh

     

شماره نظام پزشکی :     12059

Medical Council No. :    12059


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  تهران– خیابان قائم مقام فراهانی- پائین تر از بیمارستان تهران کلینیک– نبش کوچه عرفان– شماره 166

Address 1 :     


تلفن 1  :  27 57 72 88 021

Tel 1  :  +98 (21) 88 72 57 27


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com