نام : محمد

First Name : Mohammad

نام خانوادگی :احمدی مقدم

 Last Name : Ahmadi Moghaddam

     

شماره نظام پزشکی :  25893

Medical Council No. : 25893


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   تهران – ولیعصر – پایین تر از سه راه توانیر – جنب هواپیمایی امارات – ساختمان آریان – واحد 4و5

Address 1 :     


تلفن 1  :   60 91 87  88 021

Tel 1  :  +98 (21) 88 87 91 60


تلفن 2  :  61 91 87 88 021

Tel 2  :  +98 (21) 88 87 91 61


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com