نام : مهدی

First Name : Mahdi

نام خانوادگی : رمضانی اول

 Last Name : Ramezani Avval

     

شماره نظام پزشکی : 

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : مشهد بلوار بعثت نبش بعثت ۱۲ ساختمان پزشکان مهدوی طبقه سوم

Address 1 :     


تلفن 1  :  05138476887  

Tel 1  :  +98 (51) 38476887


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :     09157767703

Mobile  :     09157767703


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    ساعت کار مطب:  ۵ الی ۸ شب

 اینستاگرام: drmehdiramezaniavval

Comments  :     Instagram: drmehdiramezaniavval


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com