نام : مجید

First Name : Majid

نام خانوادگی : توکلی

 Last Name : Tavakoli

     

شماره نظام پزشکی : 48735

Medical Council No. : 48735


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   تهران-میدان ونک-کوچه صانعی-پلاک 23-ساختمان پزشکان سینا-طبقه 2-واحد 5

Address 1 :     


تلفن 1  : 16 91 87 88 021

Tel 1  : +98 (21) 88 87 91 16


تلفن 2  :  14 82 67 88 021

Tel 2  :  +98 (21) 88 67 82 14


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  : drtavakoli22@gmail.com

E-Mail  : drtavakoli22@gmail.com


وب سایت : www.venusclinic.ir

Website  : www.venusclinic.ir


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com