نام :  مجید

First Name : Majid

نام خانوادگی : نداف کرمانی

 Last Name : Nadaf Kermani

     

شماره نظام پزشکی : 

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : سعادت آباد- بالاتر از میدان کاج -خیابان نهم- پلاک 1 -طبقه دوم -واحد 10  

Address 1 :     


تلفن 1  : 34 -97 49 13 22 021

Tel 1  :  +98 (21) 22 13 49 97 - 34


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت www.drnaddafkermani.com

Website  :   www.drnaddafkermani.com


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com