نام :  مجید

First Name : Majid

نام خانوادگی : عبدل زاده

 Last Name : Abdolzadeh

     

شماره نظام پزشکی :    56772

Medical Council No. :   56772


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  تهران - جردن - بالاتر از خیابان ظفر - خیابان بابک بهرامی - شماره 7 - طبقه اول - واحد 3  

Address 1 :     


تلفن 1  :  09 89 65 88 021

Tel 1  :  +98 (21) 88 65 89 09


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :  09122150915  

Mobile  :   +98 (912) 215 09 15  


ایمیل  :   majidabdolzadeh@yahoo.com

E-Mail  :  majidabdolzadeh@yahoo.com


وب سایت www.Drabdolzadeh.com

Website  : www.Drabdolzadeh.com


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com