نام :  محمود

First Name : Mahmood

نام خانوادگی : رزاقی

 Last Name : Razaghi

     

شماره نظام پزشکی :   14014

Medical Council No. :   14014


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : تهران – خیابان ولیعصر – سه راه بهشتی – خیابان شهید اکبری ( مستوفی ) – شماره 16  

Address 1 :     


تلفن 1  : 19 71 72 88 021

Tel 1  :  +98 (21) 88 72 71 19


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com