نام : مهدی

First Name :  Mahdi

نام خانوادگی :جعفری

 Last Name :  Jafari

     

شماره نظام پزشکی : 94261

Medical Council No. : 94261


شماره عضویت انجمن  :  94341   

Society Membership No.  :   94341   


آدرس 1  :  جردن - بین میرداماد و چهارراه جهان کودک - برج نگین - طبقه 11 - واحد 1103

Address 1 :     


تلفن 1  : 2-88880171 , 7-88788186

Tel 1  : +98 (21) 88880171-2 , +98 (21)  88788186-7


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  : 09128932454    

Mobile  :  09128932454


ایمیل  :   doctorjafari@irimc.org

E-Mail  :  doctorjafari@irimc.org


وب سایت www.doctorjafari.ir

Website  :   www.doctorjafari.ir


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com