نام :  مهدی

First Name : Mahdi

نام خانوادگی :امین خاکی

 Last Name : Amin Khaki

     

شماره نظام پزشکی :

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، کوچه نگار، برج نگار، طبقه 12، واحد 8

Address 1 :     


تلفن 1  : 9 - 98 19 64 88 - 021

Tel 1  :  +98 (21) 88 64 19 98 - 9


آدرس 2  :  کرج، چهارراه طالقانی، به سمت بلوار شهدا، جنب بانک سپه، ساختمان ایران زمین،طبقه دوم

Address 2 :     


تلفن 2  :80 30 25 32 - 026

Tel 2  :  +98 (26) 32 25 30 80


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :  68 35 868 0912

Mobile  : +98 (912) 868 35 68


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com