نام : کرامت

First Name : Keramat

نام خانوادگی : یوسفی

 Last Name : Yousefi

     

شماره نظام پزشکی :    16512

Medical Council No. :   16512


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : کرمان-چهارراه طهماسب آباد-ساختمان پزشکان متخصص-طبقه 2

Address 1 :     


تلفن 1  :  26 76 244 0341

Tel 1  : +98 (341) 244 76 26


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com