نام : کاووس

First Name : Kavoos

نام خانوادگی : مشیری

 Last Name : Moshiri

     

شماره نظام پزشکی :    12998

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :    12998    


آدرس 1  :  تهران-خیابان ملاصدرا-چهارراه کردستان-روبروی آزمایشگاه پند-ساختمان همشهری-طبقه 2-واحد 5

Address 1 :     


تلفن 1  :    06 84 04 88 021

Tel 1  : +98 (21) 88 04 84 06  


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com