نام : کامران

First Name : Kamran

نام خانوادگی : اسعدی

 Last Name : Asadi

     

شماره نظام پزشکی : 37768

Medical Council No. : 37768


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : تهران - جردن - بالاتر از چهارراه جهان کودک - جنب پارک خشایار - برج افرا - واحد 2 

Address 1 :     


تلفن 1  : 26 62 87 88 021

Tel 1  : +98 (21) 88 87 62 26  


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com