نام :  کامبیز

First Name : Kambiz

نام خانوادگی : ایزدپناه

 Last Name : Izadpanaah

     

شماره نظام پزشکی : ٨٣٦٥٣

Medical Council No. : 83653


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  سعادت اباد ميدان كاج سرو غربي تقاطع مرواريد مجتمع مرواريد طبقه ٤ واحد ٢٥

Address 1 :     


تلفن 1  : ٢٢٠٦٢٦٥١

Tel 2  :  +98 (21) 22062651


تلفن 2  : ٢٦٧٦٤٦٣٧

Tel 2  :  +98 (21) 26764637


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com