نام : کمال

First Name : Kamal

نام خانوادگی :  کوچک زاده

 Last Name : Kouchakzadeh

     

شماره نظام پزشکی :   43215

Medical Council No. :   43215


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : تهران - خیابان مطهری - نرسیده به مدرس - روبروی خیابان کوه نور - ساختمان پزشکان کوه نور - شماره 282 - طبقه 3 - واحد 9  

Address 1 :     


تلفن 1  :  19 19 14 88 021

Tel 1  : +98 (21) 88 14 19 19


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com