نام :  جواد

First Name : Javad

نام خانوادگی : رحمتی

 Last Name : Rahmati

     

شماره نظام پزشکی :   45892

Medical Council No. :   45892


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : تهران - جردن - تقاطع میرداماد - ضلع جنوب شرقی - مرکز جراحی آلفا - شماره 400- طبقه 1  

Address 1 :     


تلفن 1  : 00 91 20 88 021

Tel 1  :  +98 (21) 88 20 91 00


تلفن 2  : 29 61 79 88 021

Tel 2  :  +98 (21) 88 79 61 29


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com