نام : حسین

First Name : Hossein

نام خانوادگی : اکبری

 Last Name : Akbari

     

شماره نظام پزشکی : 27113

Medical Council No. : 27113


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : تهران - خیابان ولیعصر - روبروی بیمارستان دی - ساختمان پزشکان دی - طبقه 9 - واحد 30  

Address 1 :     


تلفن 1  : 95 63 88 88 021

Tel 1  : +98 (21) 88 88 63 95


فاکس :  16 52 71 88 021    

Fax  :  +98 (21) 88 71 52 16   


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com