نام : همایون

First Name : Homayoon

نام خانوادگی : زهتاب

 Last Name : zehtab

     

شماره نظام پزشکی :    34026

Medical Council No. :   34026


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : اهواز - کیانپارس – نبش خیابان سوم شرقی - مجتمع پارس – طبقه دوم

Address 1 :     


تلفن 1  :  42 04 392 0611

Tel 1  : +98 (611) 392 04 42


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com