نام : هاشم

First Name : Hashem

نام خانوادگی :افتخاری

 Last Name : Eftekhari

     

شماره نظام پزشکی : 

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : اراک - خیابان شهید بهشتی - کوچه عمار - شماره 418 - ساختمان پزشکان 418- طبقه همکف

Address 1 :     


تلفن 1  :   16 16 223 0861

Tel 1  :  +98 (861) 223 16 16


تلفن 2  :  00 05 224 0861

Tel 2  :  +98 (861) 224 05 00


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com