نام :  حسن

First Name : Hasan

نام خانوادگی : رستگار

 Last Name : Rastegar

     

شماره نظام پزشکی :   17654

Medical Council No. :   17654


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  شیراز – خیابان ملاصدرا- کوچه چهارم – ساختمان پویا – طبقه چهارم  

Address 1 :     


تلفن 1  : 32 74 227 0713

Tel 1  :  +98 (713) 227 74 32


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com