نام : حمید

First Name : Hamid

نام خانوادگی :  کریمی اصطهباناتی

 Last Name : Karimi Estahbanati

     

شماره نظام پزشکی : 29029

Medical Council No. :   29029


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : تهران - میدان ونک - خیابان ملاصدرا - قبل از پل کردستان - شماره 31 - طبقه سوم  

Address 1 :     


تلفن 1  :  00 47 87 88 021

Tel 1  :  +98 (21) 88 87 47 00


تلفن 2  :   24 39 88 88 021

Tel 2  :  +98 (21) 88 88 39 24


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com