نام :  حمید

First Name : Hamid

نام خانوادگی : عارف

 Last Name : Aref

     

شماره نظام پزشکی :   48829 

Medical Council No. :   48829


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   تهران – جردن – بالاتر از پل میرداماد – نبش کوچه سرو – شماره 1 – طبقه دوم شرقی

Address 1 :     


تلفن 1  : 08 59 65 88 021

Tel 1  : +98 (21) 88 65 59 08


تلفن 2  :  53 60 65 88 021

Tel 2  : +98 (21) 88 65 60 53


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com