نام :  غلامرضا

First Name : Golamreza

نام خانوادگی : معتضدیان

 Last Name : motazedian

     

شماره نظام پزشکی : 

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  شیراز ، میدان نمازی ، درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی شهید مطهری

Address 1 :     


تلفن 1  : 08 11 612 0713 و 09 12 612 0713

Tel 1  : 


آدرس 2 : شیراز ، میدان نمازی ، بیمارستان نمازی ، بخش جراحی پلاستیک

Address 2  :    


تلفن 2 : 11 52 612 0713 و 12 52 612 0713

Tel 2 :


آدرس 3 : شیراز،بزرگراه شهید چمران،نرسیده به بلوار نیایش،مرکز فوریتهای جراحی شهید رجایی(تروما)

Address 3  :    


تلفن 3 : 01 40 636 0731

Tel 3 :


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com