نام : غلامحسین

First Name : Gholamhossein

نام خانوادگی :غرابی

 Last Name : Ghorabi

     

شماره نظام پزشکی : 

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : تهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از جام جم –نبش خیابان روانپور –مجتمع جم-پلاک 2713 - طبقه 3 واحد 1

Address 1 :     


تلفن 1  : 31 29 01 22 021

Tel 1  : +98 (21) 22 01 29 31


تلفن 2  : 32 29 01 22 021

Tel 2  : +98 (21) 22 01 29 32


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت www.dr-ghorabi.com

Website  :  www.dr-ghorabi.com


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com