نام : فرشاد

First Name : Farshad

نام خانوادگی : زارعی

 Last Name : Zarei

     

شماره نظام پزشکی : 

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  تهران-سعادت آباد خیابان شهید بخشایش-بیمارستان عرفان-کلینیک فوق تخصصی عرفان

Address 1 :     


تلفن 1  :  31 84 35 22 021

Tel 1  :   +98 (21) 22 35 84 31


آدرس 2  :   تهران-خیابان ملاصدرا-شیراز شمالی-ابتدای دانشورشرقی-پلاک 12-واحد9

Address 2 :     


تلفن 2  :  :  75 71 06 88 021

Tel 2  :  +98 (21) 88 06 71 75


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :  46 23 812 0912   

Mobile  :  +98 (912) 812 23 46   


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com